SINT PANCRAS - Twee weken geleden heeft de gemeente tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden twee stedenbouwkundige plannen gepresenteerd, één voor het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) Sint Pancras en omgeving en één voor de Kastanjelaan. Het eerdere plan voor het IKC is op verschillende punten geoptimaliseerd.

Zo komt er ruimte voor meer woningen. Het plan sluit zoveel mogelijk aan op het plan dat eerder is opgesteld in samenwerking met de buurtbewoners eind 2017, begin 2018. Ook wordt de gemeenteraad voorgesteld om de vrijkomende locatie aan de Kastanjelaan te gebruiken voor woningbouw. Op deze locatie, waar nu drie gemeentelijke panden zijn gevestigd, komen straks vijf vrijstaande woningen. De plannen worden eind van dit jaar of begin volgend jaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.