LANGEDIJK - Horeca is belangrijk voor de gezelligheid en levendigheid in de gemeente, maar kan soms ook leiden tot hinder. Gemeente Langedijk hoort daarom graag hoe inwoners aankijken tegen de horeca en het horecabeleid in Langedijk. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten tijdens een van de bijeenkomsten op 11 februari of 18 februari.

De gemeente streeft naar een goede balans tussen prettig wonen en leven voor inwoners en gezonde horeca voor ondernemers. Het horecabeleid gaat over alles wat met horeca te maken heeft. Van openingstijden tot het gebruik van terrassen, maar ook over knelpunten. Zo willen ondernemers nieuwe kansen creëren met bijvoorbeeld livemuziek of extra ruimte voor terrassen, terwijl dat door sommige inwoners wordt ervaren als overlast. De bijeenkomsten op 11 en 18 februari zijn bedoeld voor inwoners. Ondernemers en verenigingen worden persoonlijk uitgenodigd voor een aparte bijeenkomst.

Kansen en knelpunten
De gemeente wil alle kansen en knelpunten in kaart brengen. De uitkomsten van alle bijeenkomsten worden naast elkaar gelegd. Zo zien we bij welke punten nog keuzes gemaakt moeten worden en waar misschien oplossingen liggen. Daarvoor wordt u dit voorjaar een tweede keer uitgenodigd.

Aanmelden
U kunt een bijeenkomst bijwonen op 11 februari of 18 februari van 19.00 tot 22.00 uur in Museum BroekerVeiling (zaal De Toekomst). Aanmelden kan door uiterlijk 4 februari te mailen naar apv@gemeentelangedijk.nl. Wij horen graag met hoeveel personen u komt en op welke dag. Kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u uw suggesties en vragen ook doorsturen naar bovenstaand mailadres.