LANGEDIJK - Naar aanleiding van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft provincie Noord-Holland in het voorjaar in Langedijk onderzoek uitgevoerd naar lood in de bodem op plekken waar kinderen spelen. Deze onderzoeken vinden plaats in de hele provincie. De provincie heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gevraagd de uitvoering van de onderzoeken te begeleiden. In Langedijk zijn 67 speelplekken met onbedekte grond onderzocht. Op 66 plekken is de grond van voldoende kwaliteit, op één speelplek zijn beperkt verhoogde gehalten aangetoond.

Wethouder Ad Jongenelen: ”Het is goed dat op alle speelplekken in Langedijk de concentratie lood in de bodem binnen de gezondheidsnorm van de GGD blijft. Op één speelplek, die aan de Sluiskade in Broek op Langedijk, zijn beperkt verhoogde gehalten geconstateerd. Dit is naar de maatstaven van de GGD niet schadelijk voor kinderen, maar wij hebben direct besloten de hele speelplek van kunstgras te voorzien. Daarmee is er geen contact meer mogelijk met de grond.”

Alle speelplekken in kaart gebracht De Omgevingsdienst NHN en de provincie Noord-Holland hebben samen met de gemeente speellocaties in kaart gebracht, zoals de openbare speeltuinen en de speelplekken bij scholen en peuter- en kinderopvang.

Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de Omgevingsdienst: www.rudnhn.nl en die van de GGD: www.ggdhollandsnoorden.nl. Zie ook de website van gemeente Langedijk: www.gemeentelangedijk.nl/lood