ZUID-SCHARWOUDE - Vanaf maandag 2 september zijn de publieksbalies van gemeente Langedijk gehuisvest in gebouw ‘De Binding’ aan Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude. Dan is De Binding dé plek waar inwoners terecht kunnen voor alle gemeentelijke dienstverlening.

Hier wordt de balie Veiligheid, Vergunning en Handhaving gevestigd, evenals Burgerzaken. Bij Burgerzaken kunnen inwoners terecht voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs, een geboorte- of overlijdensaangifte of een uittreksel. Verder biedt het klantcontactcentrum in De Binding ruimte voor vragen en opmerkingen met betrekking tot gemeente Langedijk. Ook het gemeentebestuur verhuist naar dit gebouw. Team Wmo (voor bijvoorbeeld thuisondersteuning, dagbesteding, respijtzorg, een scootmobiel of maaltijdservice) en Jeugd (jeugdhulp) verhuisden in februari 2017 al naar De Binding en blijven op deze locatie.

Optimale dienstverlening

Gemeente Langedijk wil dat de dienstverlening naar inwoners optimaal blijft, dichtbij en toegankelijk. Daarom is De Binding in de afgelopen maanden verbouwd om plek te bieden aan alle gemeentelijke dienstverleningsafdelingen, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ondersteunende medewerkers van het gemeentebestuur. Het gebouw De Binding wordt zo weer optimaal gebruikt. Bovendien kunnen de organisaties die in De Binding zijn gehuisvest elkaar versterken door samenwerking. Als het aan de gemeente ligt, wordt De Binding nog meer dan nu een ontmoetingsplaats, waar veel verschillende functies samenkomen: onderwijs, cultuur, ondersteuning en dienstverlening.

De ambtenaren van gemeente Langedijk werken vanaf 1 januari 2020 samen met de ambtelijke organisatie van gemeente Heerhugowaard in één werkorganisatie. In voorbereiding daarop verhuizen de medewerkers van de beleidsafdelingen en ondersteunende afdelingen naar Heerhugowaard. Per 2 september zijn deze afdelingen van gemeente Langedijk gehuisvest aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard.

Telefoonnummer en postadres blijven gelijk

Op de nieuwe locatie zien inwoners vertrouwde gezichten. Voor het maken van een afspraak blijft het algemene nummer van gemeente Langedijk: 0226 – 33 44 33. Ook het postadres blijft gelijk: Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. Uitsluitend het bezoekadres wijzigt: Bosgroet 2, 1722 KA Zuid-Scharwoude.

Balies tijdelijk gesloten

De gemeentelijke dienstverlening is gesloten op donderdag 29 augustus vanaf 17.00 uur en op vrijdag 30 augustus. Dit is noodzakelijk om de dienstverlening nog verder te verbeteren. Maandagochtend 2 september zijn de balies vanaf 10.00 uur geopend voor publiek.