DIJK EN WAARD - Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 juni heeft de gemeenteraad van Dijk en Waard een contactpersoon aangewezen voor de Wet open overheid (Woo). De wet moet bijdragen aan een transparante overheid en de afstand tussen inwoners en overheid kleiner maken.

Volgens deze wet, die op 1 mei 2022 van kracht werd, wijst ieder bestuursorgaan een contactpersoon aan die ervoor zorgt dat vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie worden beantwoord.

Werkwijze
Als inwoners van de gemeente Dijk en Waard vragen hebben over het openbaar maken van stukken, kunnen zij hiervoor voortaan terecht bij de Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon controleert of de gevraagde stukken al openbaar zijn gemaakt en verwijst, als dat het geval is, naar de plek waar de stukken te vinden zijn. Als een document nog niet openbaar is gemaakt, kan de aanvrager een Woo-verzoek indienen. Een vakspecialist binnen de betreffende afdeling beoordeelt vervolgens of het document (volledig) openbaar gemaakt mag worden.

Vragen stellen
Wie een vraag heeft in het kader van de Wet open overheid, kan het beste eerst contact opnemen met de Woo-contactpersoon. Dat kan via het algemene nummer van de gemeente Dijk en Waard: 072- 575 55 55. Of vul het contactformulier in op de website onder vermelding van ‘Informatieverzoek Woo’: https://www.dijkenwaard.nl/contact-en-openingstijden.

Indienen Woo-verzoek
Als de gevraagde stukken nog niet openbaar zijn, kunnen inwoners een Woo-verzoek indienen via de website van Dijk en Waard:
www.dijkenwaard.nl/gemeentebestuur/wet-en-regelgeving/woo-verzoek-indienen. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over de Wet open overheid. Ook is het mogelijk om een Woo-verzoek per post in te dienen: Gemeente Dijk en Waard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.