HEERHUGOWAARD - Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard en andere belangstellenden hebben in mei hun reactie op de concept-visie Westdijk en Havens kunnen geven. Beide colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn enthousiast over de hoeveelheid aan reacties. De reacties hebben tot aanvullingen op de concept-visie geleid. De concept-visie met reactienota is in te zien via www.gemeentelangedijk.nl/westdijk en www.heerhugowaard.nl/westdijk en open voor reactie van 8 juli tot en met 18 augustus.

In mei is de concept-visie Westdijk en Havens openbaar gemaakt. Met een korte video en een korte vragenlijst hebben circa 185 inwoners van Langedijk en Heerhugowaard hun mening gegeven over de visie. Van deze reacties zijn er 23 van 'elders uit Heerhugowaard' en 20 van 'elders in Langedijk'. De overige reacties zijn van bewoners die nabij of rondom de Westdijk wonen.

Reacties samengevat
Mensen vinden het over het algemeen een goed idee dat er met de visie Westdijk meer samenhang en verbinding tussen de twee gemeenten in het algemeen komt en fiets- wandelverbindingen in het bijzonder. Er is meer verdeeldheid over horeca, een brug over de havenmond bij Broekhorn en wandelvlonders. Deze werden zowel in positieve als negatieve zin genoemd. Als zorg wordt - met stip op 1 – het parkeren genoemd. Daarnaast is er vrees voor drukte. Campers ziet men liever minder dan meer. En er is behoefte aan meer groen en meer hondenuitlaatplekken.

Aanvullingen in de visie
De gemeente heeft de reacties gelezen en verwerkt in een reactienota. Daarin staat wat er met de reacties wordt gedaan. Zo hebben reacties geleid tot aanvullingen in de concept-visie. Bovenaan staat dat er inclusief ontworpen wordt, zodat Westdijk en omgeving toegankelijk is voor alle groepen. Ook komen er oplaadpalen op de parkeerplaats van de haven Broekhorn.In een vervolgfase komt er parkeeronderzoek en onderzoek naar de hoogte van de brug over de havenmond van Broekhorn. Over het gebruik van de wandelvlonders wordt samen met de buurt, buurtregels opgesteld. Ook handhaving zal daarbij een rol krijgen.Er komt geen uitbreiding van het aantal camperplekken en in overleg met stichting havenbeheer Broekhorn krijgen bestaande plekken mogelijk een andere plek in de nabijheid van het havenkantoor. De wens voor meer groen en hondenuitlaatplekken krijgen een plaats in het nog te maken inrichtingsplan. De balans tussen rust en reuring is het kader voor de uitwerking van de visie in diverse plannen, zoals een inrichtingsplan en bestemmingsplan. Hierbij worden inwoners en andere belanghebbenden dan ook weer betrokken.

Geef uw mening!
De concept-visie met reactienota en toelichtende memo is in te zien via www.gemeentelangedijk.nl/westdijk en www.heerhugowaard.nl/westdijk en open voor reactie van 8 juli tot en met 18 augustus. Geef uw mening door via westdijk@heerhugowaard.nl.

Meer informatie over het voorgaande proces is ook op de websites te vinden. Naar verwachting nemen de gezamenlijke gemeenteraden na de zomer een besluit over de concept-visie Westdijk.