LANGEDIJK - De Nauertogt in Broek op Langedijk wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden starten begin april en duren waarschijnlijk tot begin juni. Er wordt gewerkt in verschillende fasen om het verkeer zoveel mogelijk te ontzien. Het gaat om het wegvak tussen de rotonde winkelcentrum BroekerVeiling en de N245/Schagerweg en het wegvak tussen de N245/Schagerweg en afslag fietspad Alkmaar-Noord.

De weg wordt over de gehele breedte met een 1 meter verbreed. De fundering en het asfalt van de Nauertogt worden geheel vervangen, met uitzondering van de rotondes. De rotondes in de Nauertogt blijven toegankelijk voor het verkeer. Er wordt gewerkt in fases, waardoor het verkeer via omleidingsroutes zijn weg kan vervolgen. Bij het Geestmerambacht wordt een vrijliggend fietspad aangebracht, zodat het fietsverkeer veilig tussen Langedijk en Alkmaar kan rijden.

De Nauertogt krijgt een verkeersveilige inrichting, net als de eerder gereconstrueerde Westelijke Randweg. Bovendien krijgt de weg stil asfalt, zodat de toekomstige bewoners van Bijloort geen last krijgen van het autoverkeer. Het nieuwe asfalt zorgt voor een geluidsreductie van tussen de 2 en 3 dB(A).

Bedrijven op bedrijventerrein Zuiderdel ontvangen een uitnodiging voor een overleg over overlast die de werkzaamheden zullen meebrengen.

Voor inwoners zal er, vanaf de start van de werkzaamheden, elke woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur een inloopspreekuur zijn op het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig.