LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daarom zijn op 24 november 2021 verkiezingen voor de gemeenteraad van deze nieuwe gemeente. Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen? Dan leest u hieronder meer informatie over de data, procedures en voorwaarden voor bestaande en nieuwe politieke partijen.

Wetgeving
Op deze herindelingsverkiezingen zijn naast de Kieswet (KW) ook de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) en de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 (TWVC) van toepassing.

Registratie aanduiding politieke groepering
Maandag 30 augustus 2021 is de uiterste datum waarop politieke groeperingen een verzoek kunnen indienen voor het registreren van een aanduiding (art. 55 lid 3 Wet Arhi, art. G3 lid 1 KW) bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heerhugowaard. Dit betreft de naam die een partij op het stembiljet boven de kandidatenlijst wil laten plaatsen (niet verplicht). Alle lokale partijen moeten zich opnieuw registreren, maar landelijke partijen (die momenteel geregistreerd staan bij de Kiesraad of de provincie Noord-Holland) hoeven zich nu niet opnieuw te registreren (art G4 KW). Partijen die een aanduiding willen laten registreren, moeten voldoen aan alle eisen van artikel G3 van de Kieswet. De te betalen waarborgsom voor de registratie bedraagt € 112,50.

Kandidaatstelling
Op maandag 11 oktober 2021 tussen 09:00 en 17:00 uur moeten politieke groeperingen hun kandidatenlijst inleveren bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heerhugowaard (art. 55 lid 2 Wet Arhi, art. H1 KW). Dit moet door een kiezer uit deze gemeenten persoonlijk worden gedaan op het gemeentehuis aan Parelhof 1 in Heerhugowaard: dit kan niet digitaal of per post! Wij vragen u voor het inleveren een afspraak te maken via onderstaand emailadres. De gemeente organiseert op maandag 4 oktober een vrijblijvende proefinlevering voor politieke partijen. Dit is alleen op afspraak, u kunt zich aanmelden via onderstaand emailadres. Op vrijdag 15 oktober zal het Centraal Stembureau in een openbare zitting oordelen over de geldigheid van de kandidaten en de kandidatenlijsten. Het tijdstip van deze zitting wordt via de website van de beide gemeenten bekend gemaakt: dit zal om 10:00 uur of om 16:00 uur zijn (afhankelijk van nog vast te stellen nieuwe wet TWVC). Partijen die een kandidatenlijst inleveren, moeten voldoen aan alle eisen van Hoofdstuk H van de Kieswet en Hoofdstuk H van het Kiesbesluit. De waarborgsom voor de kandidaatstelling bedraagt € 225,00.

Meer informatie
Wilt u als politieke groepering meedoen aan deze gemeenteraadsverkiezingen en meer informatie over de procedures en voorwaarden? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar verkiezingen@heerhugowaard.nl of bel naar 14 072. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak en informeren u periodiek over het proces rond deze verkiezingen.

Voor meer informatie over de herindelingsverkiezingen, zie www.gemeentelangedijk.nl/verkiezingen of www.heerhugowaard.nl/verkiezingen