LANGEDIJK - Onlangs zijn de resultaten de Veiligheidsmonitor bekend geworden. De Veiligheidsmonitor is een vragenlijst die inwoners van Langedijk elke twee jaar invullen over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. “Langedijkers hebben actief meegewerkt aan het onderzoek in 2017 waardoor we betrouwbare cijfers hebben voor ons veiligheidsplan”, vertelt burgemeester Leontien Kompier. “Daar willen we u voor bedanken.”

In 2017 hebben veel inwoners van Langedijk de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor ingevuld. In dit onderzoek wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. De gegevens zijn een momentopname.

Het onderzoek is onderverdeeld in zes thema’s, waarbij de cijfers zijn vergeleken met andere gemeenten in Noord-Holland Noord. Langedijk scoort op de meeste thema’s gemiddeld en op onderdelen boven of onder het gemiddelde. Zo scoren de fysieke voorzieningen en sociale cohesie in Langedijk boven het gemiddelde en wordt er - in vergelijking met andere gemeenten - minder overlast in de buurt ervaren. Het slachtofferschap bij inbraken schat men met 1,9% hoger dan gemiddeld in.

Verder zijn Langedijkers gemiddeld tevreden over het functioneren van de politie. Ze vinden dat de politie snel reageert op problemen en voelen zich serieus genomen.

Op andere onderdelen scoort Langedijk lager dan gemiddeld, bijvoorbeeld als het gaat om het groenonderhoud, overlast door hondenpoep en agressief rijgedrag. Burgemeester Kompier: “Het is fijn om uit deze cijfers te kunnen opmaken wat onze inwoners vinden. We zullen de gegevens uit de Veiligheidsmonitor gebruiken om de plannen voor veiligheid en leefbaarheid van de gemeente bij te sturen en te optimaliseren.”