DIJK EN WAARD - Gemeente Dijk en Waard werkt samen met haar inwoners aan een actieve en betrokken gemeenschap. Voor het jaar 2024 zijn er volop mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor initiatieven op het gebied van welzijn, participatie, jeugd, kunst en cultuur. Deze subsidies zijn bedoeld voor activiteiten die ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen, zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten.

De subsidies zijn bedoeld om de sociale verbinding te versterken en maken het organiseren van activiteiten makkelijker. Laagdrempelige activiteiten bieden voor iedereen kansen om mee te doen. Er zijn al een aantal subsidieaanvragen binnen, zoals voor activiteiten die helpen om mensen uit de eenzaamheid te krijgen en het netwerk van mensen te vergroten, maar bijvoorbeeld ook activiteiten die zijn gericht op een gezondere leefstijl en gericht op zelfontwikkeling op het gebied van muziek, dans en kunst.

Welzijn, participatie en jeugd


Subsidies voor welzijn, participatie en jeugd hebben als doel om sociale samenhang in buurt of wijk te vergroten. Het initiatief draagt bij aan het verbinden van mensen, het organiseren van onderlinge hulp, het versterken van kwetsbare inwoners, het vergroten van de zelfredzaamheid of de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Subsidieaanvragen die voor 1 september binnen zijn, maken een grotere kans op het uitkeren van het gevraagde bedrag. Aanvragen die na 1 september binnen komen, worden wel in behandeling genomen, maar het kan zijn dat de subsidie dan deels of niet kan worden verleend.

Kunst en cultuur


Ook activiteiten ter bevordering van kunst en cultuur kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Een paar voorbeelden: (klassieke) concerten, amateurkunstuitvoeringen, kunst- en cultuureducatie voor jeugd, kunst- en muziekroutes, muziekprijzen, markten en exposities. Het advies is om een subsidie aan te vragen voor 1 oktober om meer kans te maken op het ontvangen van het aangevraagde subsidiebedrag. Aanvragen die later binnen komen, worden wel behandeld, maar wegens het subsidieplafond kan een aanvraag niet of deels worden gehonoreerd.

Stichting Bewonersinitiatieven Dijk en Waard

De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan de Stichting Bewonersinitiatieven Dijk en Waard. Dit budget wordt onder inwoners verdeeld die een leuk idee hebben om het wonen in Dijk en Waard nog plezieriger te maken. Deze initiatieven kunnen uiteenlopen van een activiteit op Koningsdag tot een Paasspeurtocht voor kinderen, huttenbouw of een playbackshow. Deze subsidie is gericht op het versterken van de saamhorigheid en verbondenheid in een wijk of buurt. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend via www.bidw.nl

Meer informatie en subsidie aanvragen


In de gemeente Dijk en Waard zijn er meer subsidies zoals sport, duurzaam verbouwen en evenementen. Op www.dijkenwaard.nl/subsidie staat meer informatie en via deze website kan ook de aanvraag ingediend worden.