BROEK OP LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft op 2 februari ingestemd met de Ruimtelijke randvoorwaarden voor woningbouw op het voormalige Rodeoterrein in Broek op Langedijk. Het gaat om het gebied tussen de wijk Broekrijk, de Wup, het Oudekerkpad en het Mandepad. Het college vindt woningbouw op deze locatie passend in de omgeving en stelt een aantal ruimtelijke kaders aan deze ontwikkeling waaronder een verbetering van de doorvaarbaarheid tussen Broek op Langedijk en Sint Pancras. Het college wil dat de omgeving goed wordt betrokken bij de planvorming en heeft een door de ontwikkelaar gemaakt participatieplan goedgekeurd.

Ontwikkelaar Vink Bouw B.V. en gemeente Langedijk tekenden afgelopen zomer een overeenkomst om nieuwbouw mogelijk te maken. Het afgelopen najaar zijn partijen in gesprek geweest over de verdere planvorming. Beide partijen zijn het erover eens dat de omgeving goed moet worden betrokken in de planvorming. Het is de bedoeling dat er in overleg met hen een stedenbouwkundig plan wordt opgesteld. Wethouder Ad Jongenelen: “Dit is een uniek stukje Broek op Langedijk in een bestaande omgeving. Het is daarom belangrijk omwonenden te betrekken bij het maken van een stedenbouwkundig plan voor hun woonomgeving.‘’

Doorvaarbaarheid
Het college vindt het belangrijk dat de doorvaarbaarheid tussen Broek op Langedijk en Sint Pancras wordt gerealiseerd. Het Mandepad vormt nu een knelpunt op de vaarroute tussen Museum BroekerVeiling en Sint Pancras. Het plan is om het water op termijn door te trekken richting Papenhorn en Dijk. Het college wil dat de nieuwe woonbuurt wordt ontsloten via de Westelijke Randweg en dat er goede fietsverbinding komt met het Oudekerkpad en Dorpsstraat. Ook zijn er mogelijkheden om de Wup aan twee kanten te kunnen ontsluiten. De Ruimtelijke randvoorwaarden worden binnenkort ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Samen met omwonenden
Nadat de gemeenteraad heeft besloten over de Ruimtelijke randvoorwaarden, worden omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen aan het participatietraject. Bureau de Wijde Blik zal in opdracht van de ontwikkelaar dit proces begeleiden en start in april van dit jaar