LANGEDIJK - De uitspraak van de Raad van State over de uitstoot van stikstof heeft gevolgen voor bouwprojecten, groot (aanleg van een hele woonwijk) en klein (een agrariër die zijn stal wil uitbreiden, een particulier die een aanbouw aan zijn huis wil of een dakkapel wil plaatsen). Stikstof is nadelig voor de leefgebieden van planten en dieren in de Natura 2000-gebieden. Voor Heerhugowaard geldt dat rekening moet worden gehouden met de Eilandspolder (7,5 km) en Schoorlse Duinen (10 km).

Geen extra stikstofuitstoot
Voor vergunningen en bestemmingsplannen die onherroepelijk zijn (en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten) heeft de uitspraak geen gevolgen. Voor aanvragen die afwijken van een bestemmingsplan en nieuwe projecten betekent het dat met een (AERIUS)berekening moet worden aangetoond dat de aanvraag geen extra stikstofuitstoot oplevert voor de Natura 2000-gebieden Eilandspolder en Schoorlse Duinen. Als er geen sprake is van uitstoot van stikstof (0,00 mol=moleculaire massa), dan kan de vergunning worden verleend. Als uit de berekeningen blijkt dat de uitstoot van stikstof hoger is dan 0,00 mol=moleculaire massa, dan adviseert de gemeente Heerhugowaard bij het zoeken naar een oplossing.

Op de website van BIJ12 vindt u meer informatie over stikstof en het aanvragen van een vergunning.