LANGEDIJK - Een fietsbrug of een autobrug bij de Lindenlaan? Wel of geen aanlegsteigers in de vijver? Tijdens de tweede bijeenkomst over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht bogen zich opnieuw zo’n 50 mensen over de verschillende mogelijkheden voor bruggen, groen en de inrichting van de openbare ruimte.

Tijdens de avond werd door de gespreksleiders vooral ingezoomd op de argumenten achter de ‘voors’ en ‘tegens’ en werd veel ruimte gegeven aan nieuwe ideeën. Zo gaf een deelnemer aan dat het mooi zou zijn om de bruggen in samenhang te ontwerpen met bankjes en prullenbakken. Ook stelden verschillende mensen voor om de aanleg van de autobruggen te combineren met verkeersmaatregelen in de Bomenbuurt.

Wethouder Ad Jongenelen toonde zich na afloop blij verrast: “Ik vond het opnieuw een inspirerende avond, die weer geheel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat je als gemeente door participatie echt betere plannen kunt maken.” Alle ideeën en argumenten zijn tijdens de avond genotuleerd en worden de aankomende periode samen met de verschillende scenario’s verzameld en bekeken. Zodra het verslag van beide bijeenkomsten gereed is, wordt het gepubliceerd op: www.lomw.nl.