HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - De toekomst van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is samen. Beide colleges hebben op 19 juni het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot vastgesteld. Volgens dit onderzoek hebben beide gemeenten elkaar nodig en is een ambtelijke fusie haalbaar. ‘Heerhugowaard kan niet zonder Langedijk’, zegt wethouder Oude Kotte.

Heerhugowaard en Langedijk werken al enige jaren samen in allerlei domeinen zoals handhaving door de Boa’s en op het gebied van ICT en uitwisseling van personeel in de reiniging, inclusief de noodzakelijke investeringen nu en in de toekomst.

De besluitvorming over het rapport en het vervolg door de gemeenteraden gebeurt na de zomer. De reden hiervoor is dat uit het rapport blijkt dat er kansen liggen om meer samen te werken dan een ambtelijke fusie. ‘Het is nu aan de raad van Langedijk om te kijken hoe de volgende fase er uit moet zien’, aldus wethouder Nieuwenhuizen van Langedijk. Op 11 juli is er in Langedijk een politiek-bestuurlijke bijeenkomst waar het Berenschotrapport wordt besproken. In Heerhugowaard bespreek de raadscommissie het rapport na de zomer. Besluitvorming door de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk in een gelijktijdige vergadering is op 18 september.

Wat betreft Heerhugowaard is een bestuurlijke fusie een reële optie, mits ook de raad van Langedijk hier voorvoelt. Er is begrip voor een zorgvuldig proces waarin niet overhaast zal worden besloten.