LANGEDIJK - In het najaar van 2016 is de manier en de frequentie van het inzamelen van afval in de gemeente Langedijk gewijzigd. U heeft de beschikking gekregen over een derde rolemmer (de ‘oranje emmer’) voor het scheiden van plastic, blik en pak.

Dit leidde tot een aanpassing van de frequentie van het legen van de emmers: de rolemmers worden eens per drie weken geleegd volgens een vast schema. De gemeente wil nu de resultaten van de veranderde wijze van afvalinzameling evalueren en daarvoor willen we graag uw mening weten! 4000 huishoudens in Langedijk ontvangen daarom deze week een brief met de uitnodiging om een enquête in te vullen.

U kunt uw mening en verbeterpunten doorgeven via de enquête op www.gemeentelangedijk.nl. Klikt u dan op het blokje/de banner in het midden van de homepage.

Van afval naar grondstof

Door het goed scheiden van plastic, blik en pak vermindert de hoeveelheid restafval en kunnen we steeds meer afval als grondstof gebruiken. Daar kunnen nieuwe dingen van gemaakt worden zoals fietsen, broodtrommels, plastic flesjes, blikjes en pannen. Grondstoffen zijn dus waardevol. We scheiden ons afval nu al beter, maar het kan nog beter: in 2020 wil de gemeente dat driekwart van al het afval in Langedijk gebruikt kan worden als grondstof. Via deze evaluatie kunnen we bepalen of we op de goede weg zijn en komen we hier weer een stapje dichterbij. Helpt u ook mee?

Afvalbeheerplan

Deze week ontvangen 4.000 huishoudens in de gemeente Langedijk een uitnodiging om de enquête in te vullen. Bent u

niet uitgenodigd, maar wilt u toch meedoen? Kijk dan op www.gemeentelangedijk.nl - volg de link en vul de enquête in. De resultaten van het onderzoek en de reacties uit de enquête worden verwerkt in een afvalbeheerplan voor de jaren 2019-2020. Dat plan wordt medio 2018 aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen.

Kunt u de enquête niet online invullen?

Als u de enquête niet online kunt invullen, kunt u een papieren versie van de vragenlijst aanvragen van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 030 699 15 99, of mail naar info@jma.nl onder vermelding van ‘Bewonersonderzoek afvalscheiding Langedijk’. Vergeet daarbij niet uw naam, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats op te geven.