LANGEDIJK - Hoe veilig is uw buurt? Was u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn voorbeelden van vragen die ruim zevenhonderd inwoners van de gemeente Langedijk eens per twee jaar krijgen voorgelegd in het kader van De Veiligheidsmonitor.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek start omstreeks 16 augustus. Omdat het een landelijk onderzoek betreft, zijn de resultaten niet op korte termijn duidelijk. De uitkomsten zijn naar verwachting in maart 2020 bekend. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Leontien Kompier benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van onze gemeente vinden van de veiligheid en leefbaarheid in hun woonomgeving. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden deelnemen aan het onderzoek. “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten uitgevoerd.