HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard nodigen inwoners en ondernemers uit voor een gesprek over de mogelijkheden van zonnevelden en windmolens. Vanuit de Regionale Energiestrategie zijn vier gebieden in Langedijk en Heerhugowaard in beeld waar eventueel zonne- en/of windenergie gerealiseerd kan worden. Dat zijn: Breekland en Zuiderdel in Langedijk en Alton en Westfrisiaweg in Heerhugowaard. Voor ieder gebied wordt in februari of maart een participatiebijeenkomst georganiseerd.

Regionale Energiestrategie
In het Klimaatakkoord van Parijs is aangegeven dat landen meer zonne- en windenergie op land dienen op te wekken om de CO2-uitstoot te verminderen. Om deze opgave te realiseren wordt in elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard maken daarbij onderdeel uit van de regio Noord-Holland Noord. In een RES staan (per gemeente) zoeklocaties aangegeven voor het opwekken van zonne- en/of windenergie.

Voor Langedijk en Heerhugowaard zijn uit de openbare RES-ateliers tot nu vier gebieden naar voren gekomen waar eventueel zonne- en/of windenergie gerealiseerd kan worden. Dat zijn: Breekland, Zuiderdel (Langedijk), Alton en Westfrisiaweg (Heerhugowaard).

Participatiebijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden deelnemers geïnformeerd over de Regionale Energiestrategie en hoe de zoekgebieden voor zonne- en/of windenergie tot stand zijn gekomen. De mogelijkheden en voorwaarden om zonnevelden en windmolens in deze zoekgebieden te realiseren worden tijdens de bijeenkomsten besproken.

De participatiebijeenkomsten worden digitaal gehouden op:

- Maandag 22 februari, 19:30 uur: Participatiebijeenkomst over Westfrisiaweg
- Donderdag 25 februari, 19:30 uur: Participatiebijeenkomst over omgeving Zuiderdel
- Maandag 1 maart, 19:30 uur: Participatiebijeenkomst over omgeving Breekland
- Donderdag 4 maart, 19:30 uur: Participatiebijeenkomst over Alton

Aanmelden Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten kan per e-mail via duurzaam@gemeentelangedijk.nl of duurzaamheid@heerhugowaard.nl onder vermelding van zoekgebied(en). Of telefonisch via 0226 – 334433 voor Langedijk en 14 072 voor Heerhugowaard.

Informatie Informatie over de vier zoekgebieden voor zonne- en/of windenergie in Langedijk en Heerhugowaard is te vinden op www.gemeentelangedijk.nl/duurzaam of www.heerhugowaard.nl/duurzaam onder de kop ‘duurzame energie’. Alle informatie over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord is te vinden op www.energieregionhn.nl.