LANGEDIJK - Vier inwoners van Langedijk en één inwoner van Alkmaar die vrijwilligerswerk doet in Langedijk ontvangen een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Vanwege de coronamaatregelen heeft locoburgemeester Jasper Nieuwenhuizen de gedecoreerden vrijdag telefonisch laten weten dat zij in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. De daadwerkelijke uitreiking vindt plaats op een nog nader te bepalen tijdstip.
Mevrouw M.L. (Riet) Haazelager-Brink (79)
uit Noord-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij vervult sinds 1979 diverse werkzaamheden bij de parochie van Sint Jan de Doper. Ze is actief bij het Ritmisch koor en het Avondwakekoor en jarenlang zong ze bij de huwelijksvieringen. Ook begeleidt ze oudere parochianen die slecht ter been zijn tijdens de viering 'Hart van ouderen' en coördineert zij de viering bij woonzorglocatie Buitenzorg. Sinds 1983 houdt zij zich bezig met het schoonhouden van het kerkgebouw. Mevrouw Haazelager-Brink ondersteunt als mantelzorger sinds 2006 haar dochter met een spierziekte en haar kleindochter met een verstandelijke beperking. Als vrijwilliger bij de woonzorglocatie Zonoord in Noord-Scharwoude verzorgt ze sinds 2014 warme maaltijden en helpt ze bij activiteiten zoals bloemstukjes maken en uitjes. Ook helpt zij bewoners in een rolstoel tijdens de avondvierdaagse.

De heer ing. P. (Pieter) Kok (78) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte van 1964 tot 2004 voor De Geus Bouw in Broek op Langedijk, eerst als uitvoerder en projectleider, later als hoofd projectleider en adjunct-directeur. Hij richtte zich onder andere op het implementeren van kwaliteitssystemen en was medeoprichter en bestuurslid van de personeelsvereniging. Sinds 1974 is de heer Kok verbonden bij muziekvereniging KADANS in Zuid-Scharwoude als vrijwilliger, muzikant, vicevoorzitter (1978-1988) en bestuurslid (tot 1999). Hij organiseerde fondsenwervende activiteiten, richtte de boerenkapel op en was tot 1989 coördinator hiervan. De heer Kok leverde in 2017 een belangrijke bijdrage aan de oprichting van de huidige muziekvereniging waarin de muziekverenigingen KNA en Apollo zijn opgegaan. Hij draagt verder bij aan de organisatie van de concerten, het transport van de instrumenten en oud papieracties. De heer Kok was tussen 1971 en 1981 lid van het schoolbestuur van Openbare Basisschool De Phoenix in Broek op Langedijk. Tussen 2007 en 2016 werkte hij als bouwkundig adviseur bij het RVT Clusius College. Als bestuurslid van Restauratiefonds Pieterkerk zet hij zich sinds 2011 in voor het groot onderhoud van de Kooger Kerk en het orgel in Zuid-Scharwoude.

De heer G.W. (Guus) Leegwater (67) uit Broek op Langedijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte tot 2018 als manager van Bejo Zaden in Warmenhuizen en zet zich sinds 1970 in voor voetbalvereniging CSV BOL in Broek op Langedijk. Zo was hij bestuurslid, wedstrijdsecretaris, lid van de technische commissie en redacteur van het clubblad. Ook organiseerde hij mede de Langedijker Zuurkoolcub en is hij oprichter en coördinator van de onderhoudsploeg. De heer Leegwater is erelid van CSV BOL. Hij is sinds 1974 koster van de Doopsgezinde Kerk en werkte van 1981 tot 1988 als secretaris en voorzitter van het schoolbestuur van de Protestants-Christelijke Basisschool J.D. van Arkel. Tussen 1985 en 2016 was hij als bestuurslid, voorzitter van de feestcommissie, redacteur van het clubblad, koormeester en archiefbeheerder verbonden bij het Christelijk Mannenkoor De Lofstem. De heer Leegwater is sinds 1998 diaken van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk. Sinds 2008 helpt hij inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren als vrijwilliger van Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL).

De heer G. (Gerard) Nieuwveen (77) uit Oudorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte tot 2002 bij Deloitte & Touche en was van 1980 tot en met 2007 verbonden bij Tennisclub Sint Pancras. Eerst als bestuurslid (1980-1989) en vervolgens als coördinator van de kantinecommissie. Hij kreeg in 2003 van het bestuur van de tennisclub een zogenoemde 'Gouden Bever' voor zijn langdurige inzet.De heer Nieuwveen is sinds 1998 actief voor Stichting Tennisbanen Sint Pancras. Tot 2008 heeft hij als algemeen bestuurslid bijgedragen aan de realisatie en de instandhouding van de tennisfaciliteiten in Sint Pancras. Hij was medeverantwoordelijk voor het beleid van de stichting en richtte zich primair op bouw- en onderhoudswerkzaamheden van Tennisclub Sint Pancras en Tenniscentrum De Oostwal. Sinds 2008 werkt hij als penningmeester voor de stichting.

De heer J.J.M. (Jan) Steltenpool (72)
uit Sint Pancras is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte tot 2007 als onderwijzer bij de Paus Johannesschool in Sint Pancras. Verder was hij van 1978 tot 1998 secretaris van Wielerronde Comité Sint Pancras alwaar hij het archief bijhield van de wielerrondes. De heer Steltenpool is sinds 1985 betrokken bij sportvereniging Vrone in Sint Pancras. Hij werkte van 1990 tot 1994 als bestuurslid en vervolgens tien jaar als voorzitter van de afdeling Veldvoetbal. Tot 2016 was hij verenigingsscheidsrechter. Daarnaast was de heer Steltenpool initiator van de Stichting Vrienden van Vrone en werkt hij hiervoor sinds 2000 als secretaris. Hij maakt sinds 2013 deel uit van de schoonmaakploeg. Ook houdt hij zich bezig met het honderdjarig bestaan dat sv Vrone gaat organiseren. De heer Steltenpool is sinds 1995 lid van de kantinecommissie van tennisvereniging TC Sint Pancras en indien nodig ondersteunt hij de parkcommissie. Verder werkt hij sinds 2010 als secretaris van Historische Vereniging Sint Pancras. De heer Steltenpool vertegenwoordigt de vereniging bij de regiobijeenkomsten en de zusterverenigingen. Hij verricht hand- en spandiensten en is sinds 2012 ook als gids actief.