LANGEDIJK - De gemeenteraad van Langedijk besloot op 18 september fase 1 van de verkenning naar een ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk af te ronden. Het rapport over het haalbaarheidsonderzoek van Bureau Berenschot is daarmee vastgesteld.


De gemeenteraad heeft het college van Langedijk ook opdracht gegeven te starten met fase 2 van het proces van ambtelijke fusie, namelijk het maken van een bedrijfsplan. Tevens geeft de gemeenteraad het college opdracht om een tweede bedrijfsplan te maken voor de variant bestuurlijke fusie. Door beide bedrijfsplannen naast elkaar te leggen, wil de gemeenteraad een afgewogen keuze kunnen maken. De verwachting is dat daarover begin 2019 een besluit wordt genomen.

In Heerhugowaard heeft de gemeenteraad eveneens ingestemd met de vervolgstappen. Daarbij is het college van Heerhugowaard verzocht om parallel aan het maken van een bedrijfsplan een onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie.