LANGEDIJK - De stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Langedijk zijn -voorlopig- geteld.

Na een nek-aan-nekrace tussen Dorpsbelang Langedijk en VVD eindigde Dorpsbelang Langedijk met 0,4% meer stemmen boven de VVD. De nieuwe partij Senioren Langedijk komt, zoals het er nu naar uitziet, met twee zetels in de raad.

Even voor twaalf uur was het aantal stemmen per partij en de zetelverdeling onder voorbehoud bekend.

Partij

Percentage
stemmen

Aantal
zetels

Dorpsbelang Langedijk

17,8% 4

VVD

17,4%4

Kleurrijk Langedijk

13,7%3

CDA

9,3%2

Hart voor Langedijk-D66

8,8%2

GroenLINKS

11,5%2

P.v.d.A.

5,5%1

ChristenUnie

6,8%1

Senioren Langedijk

9,3%2


Van de 21.796 opgeroepen kiezers zijn er 12.593 naar een stembureau gekomen. Het opkomstpercentage is 57,78%. Dat ligt bijna vier procent hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (53,83%).

Nog geen definitieve uitslag

Deze uitslag is voorlopig. Alle gegevens zijn nog onder voorbehoud. De definitieve uitslag wordt vastgesteld op vrijdag 23 maart 2018 tijdens een openbare zitting van het Centraal stembureau van de gemeente Langedijk. De gemeenteraad van Langedijk wordt op donderdag 29 maart 2018 geïnstalleerd. Deze openbare vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude.

Algemene beschouwingen

De coalitieonderhandelingen starten op vrijdag 23 maart met openbare beschouwingen over de verkiezingsuitslag en een eerste verkenning naar het vervolg. De nieuw verkozen raadsleden komen daarvoor bijeen om 16.00 uur in het gemeentehuis aan de Vroedschap te Zuid-Scharwoude Deze bijeenkomst is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.