LANGEDIJK - Vrijdag 18 januari ontving wethouder Jasper Nieuwenhuizen de Buurtbemiddelaars van Langedijk. Deze bemiddelaars hebben vrijdag 11 en zaterdag 12 januari de training Buurtbemiddeling succesvol gevolgd en worden vanaf nu ingezet om te bemiddelen in burenruzies.

Langedijk is een hechte gemeenschap. Tóch komt burenruzie (helaas) wel eens voor. Als buren er onderling niet uit komen, kloppen ze vaak aan bij de woningcorporatie, politie of gemeente. Doel: een oordeel of uitspraak krijgen over het conflict. Deze instanties kunnen, in vrijwel alle gevallen, alleen vanuit hun eigen expertise reageren. Door de inzet van vrijwillige Buurtbemiddelaars wil de gemeente eraan bijdragen dat u samen met uw buren tot een oplossing kunt komen, zonder het inschakelen van een derde partij. De uitvoering van buurtbemiddeling is via aanbesteding gegund aan Wonen Plus Welzijn.

Wat is buurtbemiddeling?
Ruzies of problemen tussen buren kunnen hoog opstapelen en het woongenot en de leefbaarheid in een buurt aantasten. Veelvoorkomende problemen zijn bijvoorbeeld rommel, geluidsoverlast, stank of verschillende leefwijzen. Buurtbemiddelaars worden ingezet als buren er samen niet uitkomen. Een buurtbemiddelaar helpt buren hun ergernissen of ruzies samen op te lossen.

Meer informatie of wilt u bemiddeling tussen u en uw buren? Kijk dan op: www.buurtbemiddeling-langedijk.nl of bel naar het servicepunt van Wonen Plus welzijn Langedijk via: 0226-318050.