LANGEDIJK - Geen lange teksten, maar kort en krachtige thema’s die de agenda van de beide gemeentes gaan bepalen als het gaat om ontwikkelingen in de toekomst. En, geen tot in detail uitgeplozen gebieden waar ontwikkelingen wel of niet mogen, maar een waardenkaart waarop in zones is ingedeeld wat de gemeenten als hoofdfunctie van een gebied zien. Dat samen, dat is de houtskoolschets van de Omgevingsvisie.

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk trekken samen op in het ontwikkelen van een eigen Omgevingsvisie. De projectgroep kreeg de opdracht om de invoering van de Omgevingswet ‘in de steigers’ te zetten. In januari is de ‘houtskoolschets’ gepresenteerd aan college en gemeenteraad van Langedijk. Deze bestaat uit een thema- en waardenkaart en een bijbehorende animatie. Ze zijn te bekijken op de website www.omgevingsvisielangedijk.nl

Vijf thema’s

Met inbreng van gemeenteraden, inwoners, professionals en organisaties zijn vorig jaar trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Wat speelt er in de wereld en in onze gemeenten over een aantal jaren? Ook is er gesproken over wat mensen waardevol vinden in de gemeente en op welke onderdelen zij actie zouden willen zien. Deze inbreng is bestudeerd en ondergebracht in thema’s. Er is gekozen voor een beschrijving in thema’s, omdat dit meer mogelijkheden biedt om onderlinge dwarsverbanden aan te leggen. Zo ontstaan veel meer kansen om initiatieven te realiseren. De vijf thema’s zijn: ‘Wat laten we na’, ‘Rondkomen in 2027’, ‘Stel dat ik 100 word’, ‘Besturen doe je zelf’ en ‘Ontmoeten na vandaag’.

Identiteitskaart

Bij de themakaart hoort een waardenkaart. Het is een dynamische kaart. Deze zal steeds in ontwikkeling zijn. Ook bij de waardenkaart is de oude ruimtelijke indeling losgelaten. De gemeentelijke grondgebieden zijn ingedeeld in zones met een omschrijving. De zone ‘Lekker buiten’ geeft gelegenheid aan initiatieven op bijvoorbeeld het gebied van bewegen en recreëren. In de zone ’aan de slag’ is plaats voor bedrijvigheid maar ook voor ander initiatieven die te maken hebben met ’werken’. De waardenkaart laat zien wat de gemeenten belangrijk vinden in welk gebied. De kaart wordt daarom ook wel een ‘Identiteitskaart’ genoemd. Zo kiest Heerhugowaard voor een zone ‘Stedelijk, dorps en duurzaam’, terwijl Langedijk haar waarde omschrijft als ‘Landelijk dorps en waterrijk’. Het uitgangspunt is dat elk plan dat ontstaat een kans is om de identiteit van de gemeente te versterken. Dus een initiatief past goed of het is passend te maken als het aansluit bij de waarden die in de identiteitskaart staan.

In gesprek over de volgende stappen


Nog niets ligt vast, alles is met houtskool ingetekend. De thema- en waardenkaart en de animatie zijn de basis voor gesprekken over de Omgevingsvisie. Wat valt er te zeggen over de thema’s waar we nu voor hebben gekozen? En zijn de waarden in onze gemeenten goed ingevuld op de kaart? Volgens de nieuwe Wet moeten mensen die een plan indienen (initiatiefnemers) zelf met anderen uit de omgeving in gesprek gaan over hun plan. Ook daarover denkt de gemeente nu al na. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken over deze onderwerpen en zullen u daarvoor dit voorjaar uitnodigen. Wilt u op de hoogte blijven van hoe de gemeente werkt aan de nieuwe Omgevingsvisie? Abonneer u op de speciale nieuwsbrief via www.omgevingsvisielangedijk.nl