LANGEDIJK - Jan Hoekema heeft met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend als waarnemend burgemeester van Langedijk. Donderdagavond heeft hij de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk ingelicht en zijn ontslagbrief ingediend bij de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes.

Hoekema geeft als reden van vertrek de discussie die in de media ontstaan is over een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Hoekema wil niet dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met deze media-aandacht voor zijn persoon. "Ik vertrek met pijn in mijn hart, want deze mooie gemeente heeft mijn hart gestolen", aldus Hoekema.

Donordebat

Zijn echtgenote Marleen Barth stapte al eerder op als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Dat gebeurde nadat ze een belangrijk debat over orgaandonatie had laten lopen omdat ze met haar man op vakantie was. Hoekema vertrok in 2016 als burgemeester van Wassenaar omdat hij niet overweg kon met de gemeenteraad.

Uit documenten die het NRC in handen kreeg, blijkt dat de afspraken in strijd zijn met de gemeentewet. Uiteindelijk besloot Hoekema het extra geld terug te betalen.

Lage huur

Naast de extra wachtgeldregeling mocht Hoekema bijna een jaar langer in zijn ambtswoning blijven. Hij betaalde per maand 1400 euro voor het pand met een waarde van twee miljoen euro. Zijn vrouw Marleen Barth probeerde daar nog 400 euro van af te dingen. In de overeenkomst werd ook afgesproken dat de gemeente, de commissaris van de Koning en het ministerie van Binnenlandse Zaken niet zouden worden geïnformeerd.

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Langedijk hebben begrip voor zijn vertrek en respecteren zijn besluit. In de komende weken zal met de commissaris van de Koning de ontstane situatie besproken worden.