LANGEDIJK - Wethouder Jan Piet Beers heeft kenbaar gemaakt niet beschikbaar te zijn voor een derde termijn als wethouder voor Dorpsbelang Langedijk.

“Het is tijd voor een nieuwe uitdaging”, zegt Beers. “Ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen acht jaar als wethouder namens Dorpsbelang Langedijk, maar merk aan mijzelf dat ik een nieuwe weg wil inslaan.”

In zijn hoedanigheid als portefeuillehouder voor onder andere Ruimtelijke Ordening heeft Beers de afgelopen jaren bestuurlijk sturing gegeven aan de ontplooiing en totstandkoming van tal van projecten.

“Ik noem speciaal ‘Langedijk ontwikkelt met water’, een prachtig project dat bijdraagt aan het wezenlijke karakter van Langedijk en een impuls kan geven aan de lokale en zelfs regionale economie. Andere hoogtepunten zijn wat mij betreft de ontwikkeling van het Broekerplein, Westerdel en de herontwikkeling van het voormalige veilingterrein in Noord-Scharwoude.”

Na zijn afscheid als wethouder van Langedijk is Beers zeker niet van plan op zijn lauweren te gaan rusten. “Absoluut niet, zegt hij. Mijn kennis en ervaring die ik jarenlang als bestuurder heb opgedaan, eerst in de voormalige gemeente Niedorp en daarna in Langedijk, wil ik graag elders inzetten.”

Over de vraag waar dat zal zijn, is Beers in gesprek.

“Ik neem nu eerst even tijd voor vakantie waarna ik mij nader wil oriënteren op de verdere toekomst. Ik kijk daarbij niet alleen naar de politiek. Ook bestuurs- of toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties hebben mijn interesse. In dat verband neem ik al deel aan een opleidingstraject.”

“Langedijk is een prachtige gemeente met een betrokken gemeenschap. Ik zie nog volop kansen voor verdere ontwikkeling, maar dat is nu verder aan mijn opvolger. Maar ik blijf in de buurt en zal het dus zeker blijven volgen.”