LANGEDIJK - Raadslidmaatschap niet langer te combineren met werk en gezin. Bianca Bus heeft burgemeester Kompier haar ontslag als raadslid aangeboden. Nadat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met voorkeursstemmen in de raad is gekozen heeft Bianca Bus haar tanden gezet in dikke dossiers zoals de energietransitie en de omgevingswet. Deze zomer is de VVD-er na een zorgvuldige afweging tot de conclusie gekomen dat het haar niet langer lukt om voldoende tijd vrij te maken om zich hiervoor 100% in te zetten.

Een moeilijke keuze aldus Bianca: “Ruim 200 stemmers hebben mij immers gekozen om hun stem te laten horen. Als alleenstaand moeder is de combinatie met mijn gezin en het werk als bewindvoerder en uitvaartbegeleider niet langer te combineren”. Binnen de VVD is een goede opvolger gevonden. Tijdens de raadsvergadering van 8 september zal Ben Hoejenbos na een onderbreking van ruim 2 jaar de VVD opnieuw vertegenwoordigen.

De fractie van de VVD heeft alle begrip voor haar keuze. “Het is een feit dat het raadswerk veel tijd vergt. Niet alleen van het raadslid maar ook van de eventuele partner en kinderen. Natuurlijk gaan wij Bianca’s waardevolle inbreng in de fractie en raad missen”. aldus fractievoorzitter Rob Wagenaar.