Prinsenstichting in Purmerend

Bezoekadres:

Prinsenstichting

Kwadijkerpark 8
1444JE Purmerend
T0299-459200
Einfo@prinsenstichting.nl
Whttps://www.prinsenstichting.nl/

Prinsenstichting

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich bij Prinsenstichting ontwikkelen, zonder belemmeringen. Zij kunnen hun wensen en ambities waarmaken en hun leven invullen zoals zij dat zelf willen, net als iedere burger. Daar zet Prinsenstichting zich voor in, samen met verwanten en andere betrokkenen in de omgeving van de mensen waarmee wij een zorgrelatie hebben. Dat doen we vanuit onze kennis van zorgrelaties, bevlogenheid en gelijkwaardigheid.

Prinsenstichting biedt een breed pakket van zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio’s Zaanstreek/Waterland en West-Friesland:
• Dagbesteding
• Wonen
• Ambulante thuisondersteuning
• Gezinshuizen
• Crisisplaatsen
• Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen (IBZW)
• 3 milieuvoorziening (intensieve behandeling voor aanleren van sociale vaardigheden)
• Behandelcentrum
• Diagnostiek
• Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC)
• BSO Plus
• Speel-o-theek Plus

Zoekwoorden; Beperking, handicap, gehandicaptenzorg, Zodiak, BSO, Speelotheek

Foto's van Prinsenstichting

Prinsenstichting image 1
Prinsenstichting image 2
Prinsenstichting image 3